GIẤY AN VIỆT PHÁT
GIẤY AN VIỆT PHÁT
  • Cơ sở định giá NBSK CIF Trung Quốc
  • Cơ sở định giá NBSK CIF Trung Quốc

    Nhu cầu cơ bản yếu đối với nhập khẩu bột giấy trong bối cảnh nước này liên tục đóng cửa đã dẫn đến việc khách hàng tìm kiếm khối lượng bán ra của các nhà đầu tư khi hợp đồng của BSK giảm xuống mức thấp.

    Xem chi tiết