GIẤY AN VIỆT PHÁT
GIẤY AN VIỆT PHÁT
  • Mặt bằng giá: NBSK CIF Trung Quốc
  • Mặt bằng giá: NBSK CIF Trung Quốc

    Ngành công nghiệp Trung Quốc đang e ngại về tình trạng co hẹp kinh tế bắt nguồn từ các biện pháp nghiêm ngặt chống COVID-19 kéo dài trong một thời gian dài, có thể đẩy đất nước vào 1 đợt suy thoái.

    Xem chi tiết