GIẤY AN VIỆT PHÁT
GIẤY AN VIỆT PHÁT

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA "BRIGHTNESS VÀ WHITENESS" LÀ GÌ?

 • 04/11/2022
 • ISO Brightness, Whiteness and Opacity Study on Paper


  Brightness: là giá trị đo lượng ánh sáng phản xạ ở một bước sóng cụ thể nằm trong vùng ánh sáng xanh, cụ thể là bước sóng đỉnh tại 475nm
  Whiteness: là giá trị đo lượng ánh sáng phản xạ ở toàn bộ dãy quang phổ ánh sáng khả kiến

  Brightness (Độ sáng)

  Brightness có giá trị đo trên thang điểm từ 0 đến 100 của lượng ánh sáng phản xạ từ bề mặt giấy. Ví dụ, Brightness của giấy là 98 sẽ phản xạ nhiều ánh sáng hơn loại giấy có độ sáng 84 hoặc 90.

  Theo định nghĩa thì Brightness là sự phản xạ của ánh sáng màu xanh, nằm trong quang phổ có thể nhìn thấy được và hoàn toàn bỏ qua bước sóng dài màu xanh lá cây và màu đỏ- về bản chất, bỏ qua thông số “shade” – độ bóng của giấy, có bước sóng đỉnh ở 457nm, với bề rộng là 44nm. Điều này có nghĩa là với 2 mẫu giấy có cùng giá trị Brightness nhưng có thể nhìn bằng mắt rất khác nhau.

  Whiteness (Độ trắng)

  Whiteness – độ trắng là một phép đo phản xạ ánh sáng trên tất cả các bước sóng của ánh sáng bao gồm đầy đủ các ánh sáng có thể nhìn thấy, đo lường này tốt hơn tương quan với nhận thức trực quan của một tờ giấy. Như vậy, tờ giấy phản xạ cao hơn tỷ lệ phần trăm của ánh sáng màu xanh có xu hướng để đo lường cao nhất, trong khi sự phản xạ cao hơn tỷ lệ phần trăm của ánh sáng màu vàng có xu hướng mang lại giá trị đo thấp hơn.
   

   Bài viết liên quan